193 ОПП та ОНП “Геодезія та землеустрій” ННІ ПДАБА (магістр)

Освітньо-професійна та освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” (ННІ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”).

За проєктом освітньо-професійної програми 193 «Геодезія та землеустрій» зауваження і пропозиції до ОП відправляти до 16.06.2024 включно на електронну адресу ishutina.hanna@pdaba.edu.ua.

Для освітньо-наукової 193 «Геодезія та землеустрій» зауваження і пропозиції до ОП відправляти до 16.06.2024 включно на електронну адресу kirichek.yurii@pdaba.edu.ua